Hệ thống truy xuất nguồn gốc Agricheck
Thông báo

DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU HÀNG SANG ĐÀI LOAN

Kê khai thông tin hàng hóa
Nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu sang Đài Loan, VCCI kính đề nghị quý Doanh nghiệp:

1.
 Đối với tất cả hàng hóa: bắt buộc khai báo đầy đủ thông tin hàng hóa như tên hàng, quy cách... và số lượng của từng mã hàng bằng tiếng Anh trên Đơn đề nghị cấp C/O và trên mẫu C/O;

2. Đối với hàng nông sản xuất khẩu sang Đài Loan:
- Thông báo cho VCCI thời gian và địa điểm thu hoạch hàng nông sản trước 14 ngày làm việc để VCCI xem xét cử cán bộ đi kiểm tra thực tế vùng trồng nông sản tại địa phương;
- Bắt buộc khai báo thông tin địa chỉ trồng và thu hoạch của hàng nông sản bằng tiếng Anh trên Đơn đề nghị cấp C/O và trên mẫu C/O.

VCCI trân trọng thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện.

(Nguồn tin: COVCCI)