Hệ thống truy xuất nguồn gốc Agricheck
Cẩm nang C/O

CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI THUẾ QUAN PHỔ CẬP (GSP) CỦA CANADA

Xin tham khảo tài liệu về chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Canada:

https://drive.google.com/file/d/1taHWMzRlpntPcazGs9VRiqWPbt1sqUWq/view?usp=sharing

(Nguồn tin: UNCTAD)