Cẩm nang C/O
Tìm kiếm: Từ: Đến:

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG XÁC NHẬN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN (CERTIFICATE) MẪU X

Đối với doanh nghiệp xin Giấy chứng nhận (Certificate) - Mẫu X của VCCI

05/06/2018

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP C/O CHO DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

Căn cứ theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018

08/03/2018

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG XÁC NHẬN TRÊN CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI

Đối với các doanh nghiệp cần xin xác nhận của VCCI lên chứng từ thương mại phục vụ xuất khẩu

01/01/2018

QUY TRÌNH CẤP C/O TẠI VCCI

Theo các bước từ khâu nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận xuất xứ của Doanh nghiệp (doanh nghiệp đã đăng ký hồ sơ thương nhân cho tổ chức cấp C/O) đến việc trả kết quả xử lý hồ sơ cho Doanh nghiệp trên hệ ...

01/01/2018