Hệ thống truy xuất nguồn gốc Agricheck

Quý doanh nghiệp chú ý!

Trong tháng 11 năm 2020, Hệ thống COMIS sẽ được nâng cấp với sự thay đổi các trường thông tin và giao diện trong phần khai báo hồ sơ đề nghị cấp C/O. Kính đề nghị quý Doanh nghiệp khai báo tên hàng hóa bằng tiếng Anh trên COMIS, tương tự như mô tả hàng hóa thể hiện trên C/O.

Xin tham khảo hướng dẫn khai báo hồ sơ trên COMIS Tại đây

Lưu ý: Chương trình khai báo C/O online chạy tốt trên trình duyệt FIREFOX 49 và máy tính phải được cài java applets plugin: JAVA 6u30 hoặc JAVA 7u30

Trong quá trình ký điện tử có vướng mắc, đề nghị quý doanh nghiệp liên hệ hỗ trợ qua số máy tổng đài: 093.464.9889.

Đối với các doanh nghiệp đang đề nghị cấp C/O mẫu A cho hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, thời hạn cuối cùng cho việc cấp C/O mẫu A cho hàng hóa sang các thị trường này là ngày 30 tháng 06 năm 2020 (cập nhật ngày 20/7/2020: do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, Ủy ban châu Âu đã gia hạn thời gian chuyển giao hoàn toàn sang Cơ chế REX đối với Việt Nam đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020). Xin tham khảo hướng dẫn trong Cẩm nang C/O để thực hiện tự chứng nhận xuất xứ theo Cơ chế REX.

[CẢNH BÁO] Các doanh nghiệp đề nghị cấp C/O và xác nhận chứng từ thương mại tại VCCI lưu ý cung cấp chính xác các tờ khai hải quan xuất khẩu (không được chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà chưa có sự đồng ý của cơ quan hải quan) và các chứng từ liên quan khác. Trường hợp VCCI tra cứu tờ khai hải quan xuất khẩu trên hệ thống VNACCS/VCIS phát hiện việc doanh nghiệp sử dụng chứng từ giả hoặc kê khai gian lận, doanh nghiệp đó sẽ bị tạm dừng cấp C/O trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày phát hiện (quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 29 của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa).

VCCI trân trọng thông báo!Video hướng dẫn

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA THEO GSP CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU, NA UY, THỤY SỸ VÀ THỔ NHĨ KỲ

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa và ...