Quý doanh nghiệp chú ý!

Xin tham khảo hướng dẫn khai báo hồ sơ trên COMIS Tại đây

Lưu ý: Chương trình khai báo C/O online chạy tốt trên trình duyệt FIREFOX 49 và máy tính phải được cài java applets plugin:

 JAVA 6u30 hoặc JAVA 7u30

Trong quá trình ký điện tử có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ hỗ trợ qua các số máy sau:

-Doanh nghiệp xin cấp C/O tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An liên hệ số máy: 0243.576.5146

-Doanh nghiệp xin cấp C/O tại Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Tiền Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Thuận, Khánh Hòa liên hệ số máy: 0243.576.5146 (ấn số 1) hoặc 093.464.9889
-Doanh nghiệp có nhu cầu mua Chữ ký số xin liên hệ số máy: 093.464.9889


VCCI trân trọng thông báo!

Thăm dò ý kiến
Thông tin trên website có thật sự hữu ích không?Gửi thăm dò  Xem kết quả
Liên kết web