Quý doanh nghiệp chú ý!

Doanh nghiệp xem hướng dẫn khai báo hồ sơ đề nghị cấp C/O Tại đây

Đối với doanh nghiệp đề nghị cấp C/O mẫu B cho hàng hóa xuất khẩu sang thị trường ASEAN cần khai báo qua trang điện tử: https://vnsw.gov.vn/ của Cổng thông tin một cửa quốc gia. Chi tiết hướng dẫn thực hiện xem theo đường dẫn này. Đối với hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường khác (ngoài các nước trong ASEAN), doanh nghiệp tiếp tục khai báo qua trang điện tử của VCCI.

Lưu ý: Chương trình khai báo C/O online chạy tốt trên trình duyệt FIREFOX 49 và máy tính phải được cài java applets plugin:

 JAVA 6u30 hoặc JAVA 7u30

Trong quá trình ký điện tử có vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ hỗ trợ qua các số máy sau:

-Doanh nghiệp xin cấp C/O tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An liên hệ số máy: 0243.576.5146

-Doanh nghiệp xin cấp C/O tại Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Tiền Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Thuận, Khánh Hòa liên hệ số máy: 0243.576.5146 (ấn số 1) hoặc 093.464.9889
-Doanh nghiệp có nhu cầu mua Chữ ký số xin liên hệ số máy: 093.464.9889


VCCI trân trọng thông báo!

Thăm dò ý kiến
Thông tin trên website có thật sự hữu ích không?Gửi thăm dò  Xem kết quả
Liên kết web